Problematische schulden zijn een individueel én een maatschappelijk probleem: een probleem dat met de huidige stijging van de prijzen voor energie en levensmiddelen snel groter dreigt te worden. Voor het voorkómen van risicovolle en problematische schulden is snel nieuw beleid nodig dat de bestaanszekerheid van mensen centraal stelt.

In het rapport ‘Van schuld naar schone lei’ benadrukt de Raad van Volksgezondheid en Samenleving deze problematiek, en noemt het JPF daarbij als een van de succesvolle projecten om jongeren perspectief te bieden. Ook adviseert de raad tot het creëren van een nationaal perspectieffonds voor (nu nog) uitzichtloze situaties, geheel in lijn met onze methode. ‘Onderzoek laat zien dat deze aanpak snel en goed werkt’.

Nieuwsgierig naar het advies? Het rapport kun je hier downloaden.

 

Back To Top