Te veel jongeren worden in hun perspectief belemmerd door schuldenproblematiek. Hierdoor komen zij niet verder in hun leven. De JPF-aanpak zorgt ervoor dat jongeren schulden(zorg) vrij zijn én werken aan hun perspectief. En dat is positief voor iedereen!

Wat is eigenlijk het probleem?

Er zijn veel jongeren met schulden en dit aantal blijft toenemen. Reguliere schuldhulpverlening is vaak niet passend voor jongeren. Dit komt bijvoorbeeld door het ontbreken van een stabiel inkomen of vanwege een instabiele situatie waar de jongere in vast zit. Het hebben van schulden staat het perspectief van jongeren in de weg, waardoor zij niet verder komen in hun leven. De JPF-aanpak is een schuldenaanpak die wel aansluit bij jongeren én die bewezen effectief is.

De JPF-aanpak in het kort:

De JPF-aanpak is een innovatieve aanpak gericht op het perspectief van jongeren met schulden.

Binnen onze aanpak zien wij het schuldregelen niet als einddoel maar als middel om te werken aan het ander perspectief. De aanpak bestaat uit de volgende drie pijlers:

  1. De schulden worden gesaneerd door middel van een saneringskrediet. Hierdoor ontstaat er bij de jongere snel rust en ruimte om te werken aan perspectief.
  2. Het bedrag van het saneringskrediet kan in geld of in natura terugbetaald worden. Bij terugbetaling in natura doet de jongere een maatschappelijke tegenprestatie. Deze draagt bij aan de perspectiefwens.
  3. De jongere krijgt 2 jaar integrale trajectbegeleiding. Samen werken zij aan de doelen uit het perspectiefplan van de jongere.

Binnen de JPF-aanpak ligt de focus niet op maximaliseren van de afloscapaciteit maar op het werken aan perspectief. Hierdoor kan een jongere bijvoorbeeld terug naar school of juist op school blijven maar toch schuldenvrij worden.

Effecten van de JPF aanpak

Klik hier voor onze impactmetingen.

De effecten van de JPF-aanpak zijn voor iedereen positief; of je nou de jongere zelf, de gemeente, de centrale overheid of schuldeiser bent. De maatschappelijk baten op zowel korte als lange termijn zijn overtuigend. Als gemeente investeren in jongeren met schulden loont dus!

In onze Toolkit vind je de businesscase voor gemeenten. Neem contact met ons op voor toegang!

De grootste opbrengsten zitten natuurlijk bij de jongeren zelf; met een beter perspectief, schuldenvrij en vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan is de echte opbrengst!

Back To Top