Te veel jongeren worden in hun ontwikkeling belemmerd door schuldenproblematiek. Gemeentebeleid kan het verschil maken.

Wij geloven dat door het wegnemen van de schulden en intensieve begeleiding jongeren weer perspectief kunnen krijgen op een mooie toekomst. En dat is niet alleen in het voordeel van de jongere, maar voor de maatschappij als geheel. Ook voor de gemeente.

Jongeren met schulden passen vaak niet goed binnen een regulier schuldhulpverleningstraject. Hun inkomen is (te) laag of ze ontvangen onvoldoende begeleiding om naar een betere toekomst toe te werken.

Met de juiste aanpak kunnen gemeenten het verschil maken. De stichting JPF heeft deze aanpak! Met onze aanpak kunnen gemeenten jongeren écht helpen. Zowel met hun schulden als met hun toekomstperspectief. Wij bieden daarbij ondersteuning in verschillende vormen.

Interesse in onze aanpak? Meer informatie over de JPF-aanpak lees je hier.

Deelnemende gemeenten

Gemeente Assen

Gemeente Emmen

Gemeente Eindhoven

Gemeente Den Haag

Gemeente Venlo

Gemeente Almere

Gemeente Almelo

Gemeente Den Bosch

Back To Top