Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Ook stichting JPF is een ANBI. Hieronder vermelden we een aantal kerngegevens van onze stichting, alsook de statutaire doelstelling. Mis je informatie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Basisgegevens Stichting Jongeren Perspectief Fonds

Publieksnaam: Jongeren Perspectief Fonds (JPF)
RSIN nummer: 85 79 91 917
KvK nummer: 69740607
Oprichtingsdatum: 03 oktober 2017
Financiële verantwoording: elk kalenderjaar wordt voor het Jongeren Perspectief Fonds een jaarrekening opgesteld.
Beleidsplan: het beleidsplan van Stichting JPF voor 2023 vind je hier.
ANBI standaardformulier: deze vind je hier.

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  • Jongeren met schulden werkelijk perspectief te bieden door maatwerkoplossingen (mogelijk te maken) waarin schulden (sneller) worden weggenomen en deelname aan de maatschappij (via tegenprestatie) wordt gestimuleerd;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Een uitdagende en vernieuwende aanpak voor jongeren met schulden te ontwikkelen en deze in samenwerking met dienstverleners en gemeenten uit te voeren, te implementeren en te verankeren;
  • Jongeren (direct) met gebruikmaking van een revolverend fonds schuldenvrij te maken, zodat zij kunnen werken aan het verbeteren van hun maatschappelijk perspectief;
  • de kosten van schulden van jongeren voor de samenleving te verminderen.

De stichting heeft geen winstoogmerk en bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door Stichting Jongeren Perspectief Fonds vergoed.

ANBI keurmerk
Back To Top