Voor de twee Social Impact Bond Pilot gemeenten is er een samenwerking gestart tussen Stichting JPF en het Waarborgfonds Saneringskredieten. In deze publiek-private samenwerking financiert Stichting JPF deze 2 gemeenten vanuit private middelen voor om de JPF-aanpak in te kunnen zetten. Het Waarborgfonds Saneringskredieten staat in deze pilot garant voor de verstrekte saneringskredieten aan jongeren om hiermee snelle en doeltreffende hulp in te zetten. Deze samenwerking draagt bij aan het op een innovatieve manier inzetten van saneringskredieten aan een kwetsbare doelgroep.

Back To Top