Op donderdag 28 april waren we te gast bij gemeente Leidschendam-Voorburg voor een interactieve werksessie. In deze sessie spraken we over onze aanpak, opschaling daarvan en publiek-private samenwerking om dit mogelijk te maken. Geïnspireerd en vol nieuwe ideeën sloten we de sessie af! We danken Monique de Booij voor het mogelijk maken van deze werksessie.

Ook geïnteresseerd in onze aanpak binnen jouw gemeente? En wat wij als Stichting Jongeren Perspectief Fonds kunnen doen om jouw gemeente hierin te ondersteunen? Neem dan contact op met onze programmamanager Marije van Kranenburg; marije@jongerenperspectieffonds.nl

Back To Top