Jolanda werkt sinds september 2022 als projectsecretaris voor het Jongeren Perspectief Fonds. Als projectsecretaris richt Jolanda zich voornamelijk op werkzaamheden voor de interne organisatie met als doel opschaling van het JPF.  Je kunt haar buiten de organisatie ook tegen komen om gemeenten en partners te voorzien van informatie over de aanpak, de implementatie en financiering van het JPF. Jolanda heeft ervaring binnen het sociale domein zowel in de uitvoering als op het gebied van projectleiderschap. De laatste jaren heeft zij zich vooral bezig gehouden met Vroegsignalering van schulden.

Back To Top