Marije is momenteel actief als programmamanager voor het Jongeren Perspectief Fonds. Daarbij coördineert ze verschillende aspecten van zowel de schuldenaanpak zelf als de financiering daarvan. Als freelancer is Marije het liefst actief binnen het sociaal domein. Ze heeft ruime ervaring met thema’s als schulden en armoede binnen verschillende organisaties en gemeenten. Daardoor is ze breed inzetbaar. Voordat ze bij Stichting JPF aan de slag ging als programmamanager, was ze onder andere kwartiermaker van het JPF bij de gemeente Almere.

Back To Top