Per 1 november 2023 is er een aanvullend schuldhulpverleningsaanbod voor jongeren met problematische schulden die recht hebben op de kindregeling. Voor dit aanbod kunnen zij zich melden bij hun gemeente.

Dit aanbod heeft 2 kernelementen:

  1. De schulden van de jongere worden gesaneerd door middel van de inzet van een saneringskrediet. Dit saneringskrediet wordt betaald door de overheid. De jongere hoeft dit niet in geld of in tijd terug te betalen. Er is dus geen sprake van een terugbetaling of tegenprestatie.
  2. De jongeren wordt geholpen bij het werken aan zijn/haar perspectief. Dit gebeurd door begeleiding en ondersteuning op basis van het gemaakte perspectiefplan. Hierin staat de eigen perspectiefwens van de jongere centraal.

De meeste jongeren kunnen zich tot 6 november 2024 melden voor deze regeling en dat is sneller dan je denkt. Wil jij als gemeente invulling geven aan deze regeling op een manier die echt bij deze doelgroep past? Wij ondersteunen gemeenten bij de uitvoering van dit aanbod. Klik hier voor meer info over onze ondersteuning en klik hier voor meer informatie over het aanvullende schuldhulpverleningsaanbod. Ook heeft de VNG een handreiking gemaakt over dit schuldhulpverleningsaanbod.

Back To Top