Wij geloven in publiek-private samenwerking om een maatschappelijk probleem, zoals jongeren met schulden, goed en duurzaam aan te pakken.

Daarom werken wij met maatschappelijke, private, investeerders. Met dit geld helpen wij gemeenten bij de voorfinanciering van de JPF-aanpak. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de kosten van de saneringskredieten en/of een bijdrage in de uitvoeringskosten.

Aan het begin, tijdens en aan het einde van het traject meten we de resultaten, opgetreden effecten en behaalde baten voor de gemeente. Op basis van deze resultaten betaalt de gemeente terug aan de stichting JPF. Zo ontstaat er een revolverend fonds en zijn wij in staat een volgende gemeente te helpen.

Waarom doen wij dit?

Financiële middelen bij een gemeente staan implementatie en opschaling van deze aanpak vaak in de weg. Door met privaat geld de gemeente voor te financieren stellen wij ze in staat om de aanpak toch vast in te zetten en pas te betalen op het moment dat er financiële baten zijn.

Bovendien zorgen meerjarige afspraken met meerdere partijen voor duurzaamheid van onze JPF aanpak.

Back To Top