Anja is sinds 1997 werkzaam geweest in het schuldendomein. In deze periode heeft zij o.a. voor gemeenten veel verschillende opdrachten vervuld op het gebied van schuldhulpverlening, vroegsignalering van schulden en de ontwikkeling van (schulden)beleid voor specifieke doelgroepen, waaronder jongeren. ‘Samen het verschil maken, zodat duurzaam perspectief ontstaat’ is haar motto. De aanpak van het Jongeren Perspectief Fonds heeft zij vanaf het begin met grote interesse gevolgd. Juist een effectieve aanpak voor jongeren is zo belangrijk, zij zijn onze toekomst.

Back To Top