Dominique heeft haar loopbaan in de financiële sector doorlopen. Zij heeft bij ING diverse commerciële en leidinggevende functies gehad. Zij was daarnaast vice voorzitter van het ING Nederland Fonds. Sinds ruim 4 jaar zit zij in het bestuur van Stichting Jongeren Perspectief Fonds waar zij zich inzet om met een bewezen aanpak jongeren met schulden weer perspectief te bieden. Met een innovatief financieringsmodel wordt opschaling van deze aanpak bij gemeenten gerealiseerd.

Back To Top