Wij zijn blij om te mogen vermelden dat wij vanaf vandaag ook de samenwerking aangaan met Gemeente Nijmegen! Deze gemeente gaat nu ook volgens de JPF-methode aan de slag om jongeren met geldzorgen een beter toekomstperspectief te kunnen bieden.

John Brom, wethouder Armoedebestrijding: “In het coalitieakkoord 2022 – 2026 hebben we de ambitie voor een Jongeren Perspectief Fonds opgenomen. Nu gaan we hiermee van start en kunnen we jongeren met financiële problemen nog beter helpen in Nijmegen. Het gaat hierbij om het bieden van perspectief. Dat gaat verder dan het aflossen van schulden en ook om bijvoorbeeld het volgen van een opleiding, vinden van een baan of het veranderen van woning.”

Back To Top